POTŘEBUJI POMOC

VYČKEJTE

NA ROZVÍJENÍ TÉTO SEKCE PRACUJEME


Cílem je poskytovat pojišťovacím zprostředkovatelům reálnou pomoc s obchodními případy.

V této chvíli poskytujeme pomoc pouze s posouzením výše vyplaceného pojistného plnění od pojišťoven. Chcete-li bezplatně posoudit, zda pojišťovna plnila v souladu s pojistnou smlouvou a zákonnými nároky, kontaktujte nás.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.