10 trendů v životním pojištění

V letošním roce již několik pojišťoven vylepšilo svoje tarify životního pojištění nebo přišlo se zcela novými produkty. Hlavním tématem bylo z důvodu koronakrize nepochybně urychlení digitalizace a hledání cest, jak uzavřít životní pojištění rychle a bez osobní návštěvy klienta.

Do konce srpna 2020 prošly produktovými úpravami pojištění od pojišťoven: Generali (úprava pojištění Bel Mondo), Kooperativa (úprava všech nabízených variant), Allianz (úprava pojištění PRO ŽIVOT), České podnikatelské pojišťovny (úprava variant pojištění Neon), Komerční pojišťovny (nové pojištění NOVÝ ELÁN) a NN pojišťovny (nové pojištění Orange Risk). I když každá z pojišťoven provedla různé úpravy, nelze si nevšimnout některých trendů.

Mezi ty hlavní patří:

1. Vyšší slevy a akcent na zdraví

Všechny pojišťovny jsou si vědomi toho, že na slevy klienti slyší. V inovovaném pojištění Bel Mondo je nový systém slev následující: od pojistného 1 001 Kč měsíčně je poskytována sleva 43 % a od 2 001 Kč sleva 47 %. Pojišťovna NN u nového pojištění Orange Risk inzeruje slevu až 32 % u pojištění smrti a invalidity. Česká podnikatelská pojišťovna je zase úspěšná se slevou 25 % na pojištění invalidity. Pojišťovna Kooperativa u Flexi a Flexi RŽP nově zavedla dodatečnou slevu 5 % na zdravý životní styl.

Cílem uvedených slev je podpořit sjednávání pojištění na vyšší pojistné částky a sjednávání většího počtu osob na jedné smlouvě, byť to může v budoucnu přinést komplikace. Jindy je účelem slevy podpořit vybrané pojištění nebo „přilákat“ do pojištění zdravější osoby. Téma zdraví se v koronavirové době stalo ještě důležitějším. Lze proto očekávat, že se v budoucnu některé pojišťovny, které dnes poskytují „jen“ krytí rizik, promění více v partnery, kteří budou svým klientům pomáhat těmto rizikům aktivně předcházet.

2. Vyšší limity

Pojišťovny navyšovaly limity, při kterých je povinnost podstoupit lékařskou prohlídku. To je žádoucí úprava zejména u osob ve vyšším věku, kdy limity byly v minulosti velmi přísné. Například Kooperativa nově požaduje u osob nad 45 let lékařskou prohlídku u pojištění smrti od PČ 3 000 001 Kč. Pojišťovna NN u klientů ve věku 45 až 56 let od PČ 3 500 001 Kč.

Zásadní změnou je také výše maximálních pojistitelných částek. Zatímco v minulosti byl problém pojistit invaliditu na vyšší částky. Nyní Kooperativa umožňuje pojistit 1. stupeň invalidity na částku 25 mil. Kč, přičemž příjem pojištěného zkoumá od 5 mil. Kč.

3. Zaměření na starší osoby

Stále častěji se lze setkat s nabídkou pojištění upravenou pro seniory. Kooperativa spustila informační a sociální linku MAJÁK, která je k dispozici u pojištění NA PŘÁNÍ a FLEXI RŽP. Infolinka pomáhá nejen ve zdravotních otázkách, ale i v sociální problematice. Průzkum ukázal, že orientace seniorů v této problematice není jednoduchá. Komerční pojišťovna v rámci pojištění NOVÝ ELÁN zařadila do nabídky speciální úrazový balíček „Senior balíček“ (pojištění smrti a trvalých následků úrazu) a nově umožňuje sjednat pojištění snížené soběstačnosti (od 3. stupně bezmocnosti).

Na pojištění snížené soběstačnosti se více specializuje pojišťovna NN, která v pojištění Orange Risk poskytuje pojistnou ochranu pro toto riziko až do věku 80 let a připojistit lze i 2. stupeň bezmocnosti. Čekací doba činí pouze 3 měsíce.

4. Výhodnější progresivní plnění

Progresivní plnění je oblíbenou charakteristikou úrazového pojištění. Čím vážnější úraz, tím podstatně více peněz může být pojišťovnou vyplaceno. Pojišťovny začaly snižovat limity, od kterých progresivní plnění poskytují. Komerční pojišťovna a NN pojišťovna nově aplikují progresivní plnění od 21 % tělesného poškození (standardem je 25 %, i když výjimečně se lze setkat s progresí již od 5 % tělesného poškození).

Rovněž dochází ke zvyšování maximální možné výše plnění. NN pojišťovna nově zařadila variantu s progresí až 1 000 %. Kooperativa u pojištění FLEXI a FLEXI RŽP výhodněji upravila průběh progrese tak, aby vyšší plnění nebylo jen u nejvyšších procent tělesného poškození.

Progrese se umožňuje stále častěji i u jiných typů pojištění. Komerční pojišťovna přišla s progresí až 400 % u hospitalizace úrazem. NN pojišťovna s progresí u pojištění denního odškodného, kdy počet dnů léčení úrazu se násobí 2x při odškodném 90 a více dnů, resp. až 3x při odškodném 170 a více dnů).

5. Benevolentnější přístup k některým povoláním

Kooperativa u vybraných tarifů přesunula povolání do nižší rizikové skupiny či rozšířila možnosti sjednání pojištění bez zkoumání rizikové skupiny pro povolání. To jinými slovy znamená, že osoby s rizikovějším povoláním mohou dnes získat pojištění levněji. Obdobně NN pojišťovna přistoupila k přehodnocení rizikových skupin a vybraná povolání lze sjednat s nižší přirážkou k pojistnému.

6. Snižování poplatků z běžného pojistného do investiční složky

I letos pokračoval trend ve snižování poplatků z investiční složky. Je to pochopitelné, neboť někteří politici již vážně uvažují u ukončení daňové podpory investičního životního pojištění. K tomuto trendu se přidala i Generali, která k původně čistě rizikovému životnímu pojištění připojila volitelnou investiční složku.

7. Rozšiřování územní platnosti pojištění

Pojišťovny si začaly v letošním roce více všímat tzv. pendlerů, což jsou osoby žijící v ČR, ale pracující za našimi hranicemi. Začaly proto rozšiřovat územní platnost některých pojištění. Například ČPP rozšířila u pojištění pracovní neschopnosti územní platnost „z ČR na Evropu“.  Nově vyplatí plnění za pracovní neschopnost přiznanou lékařem na území Evropského hospodářského prostoru a dále Švýcarska, Velké Británie i Severního Irska. Rovněž u Komerční pojišťovny je možné nově pojistit osoby pracující v okolních státech.

8. Krytí rizikového těhotenství

Pojišťovny, které uplatňovaly výluku na rizikové těhotenství, tak tuto výluku alespoň částečně ruší. U Komerční pojišťovny v pojištění NOVÝ ELÁN může být pracovní neschopnost v těhotenství být plněna až za 30 dní. U NN Orange Risk je plnění za neschopnost způsobenou komplikacemi v těhotenství s limitem plnění za max. 21 dní, přičemž nadále platí, že při vyjmenovaných komplikacích (např. mimoděložní těhotenství) se plní standardně.

9. Částečné plnění za psychické nemoci u pojištění pracovní neschopnosti

Až na jednu internetovou výjimku pojišťovny vylučují pracovní neschopnost z důvodu psychického onemocnění. Některé pojišťovny se snaží tuto výluku alespoň mírně zmírnit.  Například Kooperativa kryje organické psychické poruchy a schizofrenii. Setkat se lze i s krytím psychických onemocnění po úraze.

10. Zmírňování přísných definic pojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění poskytuje velký prostor pro vylepšování. Pojišťovny jsou si toho vědomy. U NN Orange Risk je zahrnuta i rakovina velmi mírného rozsahu, obsahující neohrožující rakoviny, typicky in situ (kromě rakoviny kůže) s výplatou 12,5 % pojistné částky. Definice je mírnější než u konkurence. Komerční pojišťovna nově zahrnula plnění při méně vážné rakovině, infarktu a mrtvici. Generali zahrnula in-situ rakovinu. ČPP se dlouhodobě soustředí na cukrovku.

Je zřejmé, že pojišťovny své produkty neustále vylepšují, a dokonce i zlevňují. Jistě tedy má smysl čas od času prověřit, zda máme v životním pojištění ty nejlepší podmínky pojistné ochrany.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.