Jak jsem zrušil nízkonákladové a exkluzivní IŽP (krok za krokem)

Otázka člena Akademie pojištění:

U nás ve firmě nyní řešíme smlouvu investičního životního pojištění našeho klienta. Nevíme, co bychom mu měli správně poradit, aby s ní provedl. Dostali jsme se totiž do situace, že nám skoro v tuto chvíli přijde nezajímavé smlouvu rušit, vzít si odkupné a založit si novou pojistnou smlouvu. Podíval byste se na to prosím a najdete případně argumentaci, proč by klient měl smlouvu zrušit i za cenu výrazného ponížení hodnoty podílových jednotek?

Klient totiž na pojistném zaplatil 97 000 Kč (z toho rizikové pojistné 22 000 Kč), tj. do investiční složky tedy 75 000 Kč. Odkupné by ale bylo jen 47 000 Kč. Dle modelace to tedy vypadá, že ztráta plynoucí ze samotného aktu ukončení smlouvy je 28 000 Kč.

Hlavní parametry IŽP:

  • Věk klienta: 32 let
  • Pojistná doba: 40 let
  • Dosavadní doba trvání smlouvy: 6 let
  • Hlavní tarif PČ na smrt 600 000 Kč
  • Připojištění invalidity 2. a 3. stupně 1 800 000 Kč a závažných onemocnění 600 000 Kč (pojistná doba 30 let)
  • Konstrukce: přirozené pojistné hl. tarif, připojištění fixní pojistné
  • Investiční fond: dynamické portfolio
  • Věrnostní bonus: po 10 letech trvání smlouvy 35 % rizikového pojistného
  • Měsíční pojistné: 1 350 Kč měsíčně

Odpověď Akademie pojištění:

Klient si myslí, že počáteční jednotky fungují tak, že se mu každý rok se strhne jen určité procento z těchto jednotek.  Ale pojišťovna už je dávno nemá. A tak rozdíl mezi domnělými (fiktivními) a reálnými jednotkami je pro klienta interpretován jako stornopoplatek. V modelaci je právě zobrazen rozdíl mezi reálnými a skutečnými jednotkami v daném čase. Na konci není žádný rozdíl, tedy aktuální jednotky se rovnají koncovým. Zjednodušeně řečeno, tabulka odkupného nepředstavuje sankce za ukončení smlouvy, ale spíše popisuje, jak fungují základní jednotky. K finanční ztrátě došlo již samotným uzavřením pojistné smlouvy. Pojďme ale postupně:
1. Krok: vyhodnocení pojistné složky
I samotné IŽP je především pojištění, je proto se potřeba nejprve podívat na kvalitu pojistné ochrany. Tu je možné hodnotit především prostřednictvím výluk. Buď z pojistných podmínek nebo z různých srovnávačů historických tarifů IŽP můžeme ohledně tohoto IŽP dojít k následujícím závěrům:
– není pojištěna naprostá většina psychických příčin invalidity (druhá nejčastější příčina invalidity)
– možnost krácení pojistného plnění až o polovinu v souvislosti s alkoholem (přísnější než je dnes běžné) – u připojištění výluka na události v souvislosti s hrubým porušením předpisů
– výluka na některé adrenalinové a extrémní sporty i činnosti
Závěr: V dnešní nabídce pojistných produktů lze najít pojištění bez těchto kvalitativních omezení.
2. Krok: vyhodnocení investiční složky
Poplatky pojištění můžeme zjistit ze sazebníku, který je součástí pojistných podmínek. Ze sazebníku zjistíme, že pomineme-li počáteční poplatek, který klientovi už nikdo nevrátí, se hradí:
– 40 Kč měsíčně administrativní poplatek
– 10 Kč měsíčně inkasní poplatek
– 3,5 % měsíčně z každé platby pojistného
– 0 % za správu portfolia
To znamená, že každý měsíc se účtuje více než 7 % z pojistného. V modelaci smlouvy je také uveden tzv. ukazatel SUN. Ten nám říká, že celkové poplatky z pojistného za celou dobu trvání pojištění jsou 12 %. Tato hodnota je vyšší kvůli počátečnímu poplatku.
Ještě je nutné vyhledat na webu dané pojišťovny poplatek za správu portfolia investiční společnosti, respektive tzv. TER. Jeho hodnota je v tomto případě 2,8 % ročně. I když se jedná o dynamické portfolio, je tato hodnota nadprůměrná.
Závěr: I přestože byl ten největší poplatek již uhrazen, je poplatkové zatížení vysoké. Ani volba mimořádného pojistného by nebyla v tomto případě žádná velká výhra.
Hledáte poplatky u pojištění. Stáhněte si eBook Pojištění osob z tohoto článku:
3. Krok: porovnání IŽP s jinou variantou
A nyní se dostáváme k tomu podstatnému, tedy co bychom doporučili klientovi ohledně jeho existujícího IŽP. Z názvu tohoto článku již zřejmě tušíte, jak to dopadne, a to i když se v tomto případě jedná o IŽP, které patřilo v dané době k levnějším i nadprůměrným. Pocity však nestačí, je nutné klientovi doložit čísla.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.