Důchodová gramotnost: sníží vám to důchod, ale Jurečka to není

Víte, že můžeme ovlivnit výši našeho důchodu? Jednou z cest je dát si pozor na výši poplatků, které při investování na důchod platíme penzijním fondům a dalším poskytovatelům.

Spořicí finanční produkty často nesou s sebou různé poplatky, a není žádným překvapením, že i spoření na důchod není výjimkou. Nicméně, překvapivě se mnohdy těmto poplatkům nedostává dostatečné pozornosti. Jedním z nejvíce dotýkajících se poplatků je poplatek za správu, často označovaný také jako management fee.

Poplatek za správu je částka, kterou platíme investiční firmě nebo fondu za to, že spravují peníze, které jsme do nich investovali. To znamená, že částka z našich investic je každý rok použita na sledování, správu a investování vašich prostředků profesionálními manažery fondu. Tento poplatek se obvykle vyjadřuje jako procento z celkové investice a udává se v procentech. Například, pokud investujeme 1 000 Kč do produktu s management fee 1 %, pak 10 Kč z těchto peněz bude každý rok odebráno na úhradu za správu fondu. Jinými slovy, pokud náš investiční fond vydělá 5 % v daném roce, náš celkový výnos bude 4 % (5 % – 1 % poplatek). Management fee tak de facto představuje náklad, který omezuje naše výnosy.

Tím nebezpečím tohoto poplatku je, že se na první pohled může zdát zanedbatelný, ale na dlouhodobém horizontu může vyžadovat vysoké finanční oběti v podobě sníženého důchodu. Proto je důležité najít produkt s co nejnižším management fee, abychom mohli maximalizovat růst našich úspor. Je nutné pečlivě zvážit, zda vyšší management fee produktu odpovídá skutečné výkonnosti, neboť jinak nemá opodstatnění.

Je důležité zkoumat výši tohoto poplatku u produktů, které stát daňově zvýhodňuje s cílem podpořit spoření na důchod. Dále je třeba si všimnout, že míra regulace poplatků se u těchto produktů různí.

1. Investiční životní pojištění (IŽP)

· Zákonný limit poplatku: NE

· Obvyklá výše poplatku za správu: vysoká (běžně 2 % až 3 % ročně)

Řada lidí stále ještě investuje na důchod formou investičního životního pojištění. U většiny starších smluv však dochází ke zdvojování poplatku za správu. Co to znamená? Poplatek si účtuje jak pojišťovna, tak investiční společnost, která peníze pro pojišťovnu spravuje. Pouze u vybraných modernějších produktů si pojišťovna poplatek neúčtuje a peníze inkasuje od investiční společnosti, která se s pojišťovnou o výnosy z poplatku dělí. I tak bývá poplatek u dříve uzavřených smluv o dost vyšší než je tomu dnes a Češi platí nejvyšší poplatky.

Tip: Nepokračujte v investování na penzi ve starých smlouvách investičním životním pojištění, je to příliš nákladné. Není běžné, že by pojišťovny snižovaly poplatky i klientům, kteří si smlouvu uzavřeli v minulosti.

2. Penzijní připojištění (PP) a doplňkové penzijní spoření (DPS)

· Zákonný limit poplatku: ANO

· Obvyklá výše poplatku za správu pro DPS: střední, 0,8 % ročně z úspor (a k tomu 10 % ze zisku)

· Obvyklá výše poplatku za správu pro DPS: střední, 1 % ročně z úspor (a k tomu 15 % ze zisku pro všechny fondy kromě povinného konzervativního).

Ačkoliv jsou poplatky u těchto produktů nižší než u investičního životního pojištění, nejsou považovány za nízké. Není proto překvapením, že vláda uvažuje o snížení maximálních poplatkových stropů, a to minimálně u penzijního připojištění, jak se můžeme dočíst v článku Staré penzijní fondy prohrávají boj s inflací, vláda chce nižší poplatky. Někteří však navrhují snížení poplatkových stropů i u doplňkového penzijního spoření, což má svoje opodstatnění.

Tip: Ačkoliv je poplatek za správu vyšší v doplňkovém penzijním spoření, výkonnost na dlouhodobém horizontu je vyšší, tzn. přechod ze starých fondů (penzijního připojištění) do nových (doplňkového penzijního spoření) se vám často vyplatí. I v novém doplňkovém penzijním spoření lze najít fondy, které poskytují určitou formu garance jako fondy staré.

3. Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Zákonný limit poplatku: NE

Obvyklá výše poplatku za správu: nízká až vysoká (0,2 % až 3 % ročně)

Pro DIP žádné poplatkové stropy stejně jako u investičního životního pojištění neplatí. Co to znamená? Mezi výší poplatku za správu jsou mezi poskytovateli DIPu významné rozdíly.

Běžně také dochází ke zdvojování poplatku, což znamená, že je nutné zjistit jak poplatek na straně poskytovatele, tak na straně samotného podkladového aktiva, do kterého je investováno (např. fondu). Záludnost tedy spočívá v tom, že tento produkt může být velmi levný nebo naopak také velmi drahý, dražší nejen než doplňkové penzijní spoření, ale dokonce i než investiční životní pojištění.

Tip: Neplaťte zbytečné poplatky a výběru vhodného poskytovatele DIPu věnujte dostatek času a pozornosti. Sledujte produktová srovnání, která se budou v médiích na toto téma brzy objevovat.

Pozn. Výpočet pro měsíční investici 2 000 Kč na 30 let, s předpokládaným zhodnocením 6 % ročně, dle této kalkulačky

Výši poplatku za správu najdeme v sazebnících či v dokumentu nazvaném jako Klíčové informace pro investora. Při investování na důchod je nutné se s těmito dokumenty vždy seznámit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.