Jak se vyhnout dani z investic? Časovým testem. Penzijko ho neumí, DIP ano

Mnoho investic je spojeno se zdaněním výnosů (zisků). Ale neplatí to u všech. Diskuse okolo DIPu ukázala, že v něm právě časový test může hrát důležitou roli. Co je to za test, jak dlouho trvá a kolik na daních ušetří? Kterých investic se netýká?

Výběr z DIPu nemusí být zatížen žádnou daní. I když bude jednorázový

V článku Výběr peněz z penzijka, z IŽP a DIPu: co daníte, co vracíte, a kdy jedině dostanete všechno? jsem ukázala, v čem se bude lišit jednorázový výběr u „klasického“ penzijní připojištění / penzijního spoření a u nového produktu nazvaného DIP,neboli Dlouhodobý investiční produkt.

Oba jsou určeny k tvorbě úspor na stáří, oba s jakousi podporou státu, ale každý s jinou možností výběru naspořených prostředků.

 • Zatímco u penzijka se zdanění nevyhnete, pokud si jej nenecháte vyplácet postupně alespoň 10 let,
 • u DIPu stačí přestat vkládat peníze 3 roky před jeho zamýšleným výběrem. Ano, ten smí nastat až po 60. roce věku a po alespoň 10 letech trvání. Ale pak půjde vybrat najednou a zcela bez zdanění.

„Na vině“ není nic jiného než časový test investice. U penzijka se realizovat nedá, v některých dalších investicích však ano, Jenže, zdaleka ne ve všech. Tak se časovému testu trochu podívejme na zoubek.

Následující text není daňovým poradenstvím. Jen chci nastínit, co je časový test u investice, kde se dá uplatnit a kde to nepůjde. Pouze základní informace, pro základní povědomí.

Co je časový test investice

Časový test říká, že u investice, která trvá déle než tři roky, se nebude po jejím výběru danit výnos (zhodnocení, zisk). A dále říkají pravidla časového testu, že se nedaní během prvních tří let trvání investice žádný odprodej, pokud součet odprodejů za rok nepřekročí 100 000 Kč.

Napsala jsem to co nejobecněji, teď pojďme na konkrétní ukázku.

Například se rozhodnete investovat do nemovitostního fondu.

 • Začali jste v lednu roku 2024.
 • Začátkem roku 2025 budete potřebovat část peněz vybrat. Z vyzvednutých peněz nebudete platit žádnou daň z příjmu, pokud nepřekročí částku 100 000 Kč.
 • Koncem roku 2025 přistoupíte k dalšímu výběru. Jestliže součet prvního a druhého výběru nepřekročí 100 000 Kč, ani tentokrát nebudete nic danit.
 • Kdyby ale druhý výběr v součtu s prvním překročil stotisícovou hranici, zdanit budete muset oba realizované odkupy (i ten předchozí, ten dodaníte). Daní se podle §10 zákona o d. z příjmů.
 • Jestliže ovšem peníze necháte ve fondu 20 let, a poslední třeba 4 roky už sem přestanete investovat nové částky, následný jednorázový výběr bude bez jakékoliv daně z příjmů (najdete v §4 zákona o d. z příjmů).

Proč existuje časový test?

Osvobození od daně z příjmů je tu pro ty poplatníky, kteří drží cenné papíry (investice) dlouhodobě. Tudíž jsou opravdu investory, nikoliv spekulanty. Dodám, že spekulativním prodejem je prodej v krátkodobém horizontu, u nás kratším tří let (měli jsme kdysi v ČR nastaveno jen 6 měsíců).

Kterých investic se časový test týká

Časový test lze uplatnit u investic do cenných papírů, například:

 • akcií a akciových fondů
 • dluhopisů a dluhopisových fondů
 • nemovitostních fondů
 • obecně podílových fondů (vyjma penzijních)
 • ETF
 • DIP
 • i životního pojištění s investiční složkou aj.
 • nemovitosti mají test nastaven na 10 let.

Po uplynutí časového testu se nedaní prodeje držených cenných papírů, případně nemovitosti.

Poznámka: u akcií se daní případné příjmy z dividend, a u dluhopisů z vyplácených kuponů (úroků). Ale neplatí to v případě, že je nakupujete prostřednictvím fondu. Proč? Protože vám fond pravidelné dividendy a úroky nevyplácí, nýbrž je automaticky reinvestuje. Proto se pak u fondového investování úleva na dani i u úroků a dividend nakonec „vykouzlí“.

Časový test naopak neuplatníte u investic v podobě:

 • dividend z akcií a úroků z dluhopisů(jste-li jejich přímými držiteli a příjemci dividendy a úroku/kuponu)
 • podřízeného vkladu (s pravidelnou výplatou úroků)
 • při investování do půjček, ať už půjčujete lidem („P2P“ Zonky Rentiér, Mintos, Bondster atp.) nebo firmám („P2B“ Fingood, Investown, Upvest aj.)
 • u investic v rámci penzijního spoření, penzijního připojištění. Na ně se vztahují jiná pravidla
 • z časového testu jsou vyňaty i kryptoměny– jde v současnosti o spekulaci, nikoliv o investici
 • ani u umění, komodit aj. se s časovým testem počítat nedá.

Investice zděděné? Do testu se počítá i čas, kdy cenné papíry držel zůstavitel

Jestliže jste investici zdědili a chcete se vyhnout dani z příjmů při jejím prodeji, pak vězte, že do časového testu se vám započítá i doba, po kterou investici vlastnil člověk, od nějž jste ji podědili. Jestliže ji držel déle než tři roky, máte volné ruce ihned.

Jen pozor, týká se to pouze dědění v manželství nebo v přímé linii.

Má to i odvrácenou stranu: uplynutí časového testu znamená, že si neuplatníte ztrátu

Pokud prodáte například akcie se ztrátou, ale prodáte je po delší než tříleté době držení, nelze si pak ztrátu promítnout do daní. Podrobnosti najdete například na účetním portálu, s konkrétním uvedením podkladů.

Investice bez daní vždycky a za všech okolností?

Zlato. Jediná možnost investování, s níž není spojena daň vůbec nikdy (jste-li investor-jednotlivec a nenakupujete do obchodního jmění). U zlata se žádné časové horizonty a omezení v množství jeho nákupu a prodeje jakoukoliv určitou dobu sledovat nemusí. To ale neznamená, že by zlato bylo nejlepší investicí. Je to spíš uchovatel hodnoty.

Autor: Lenka Rutteová

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.