Majetek jako riziko aneb Když vám dům „proklepne“ datel

Na mém LinkedIn profilu (www.linkedin.com/in/dusansidlo) jsem nechal čtenáře hlasovat, kdo nebo co způsobilo škodu na obrázku. Poškozena byla fasáda a okenní rám. Nyní již mohu sdělit, že za poškozením domu nestojí asijské sršně, vandal se střelnou zbraní, dítě s prakem, strakapoud ani kolibřík souseda. Na vině je pták roku 2017, tedy datel…

Pojišťovna však celou škodu nezaplatila. Důvod? Ačkoliv měl majitel domu sjednánu nejdražší variantu pojištění, tak škoda na okenním rámu způsobená ptákem není likvidní. Součástí pojištění je sice krytí vandalismu, ale zvířecí vandalismus do tohoto termínu nespadá. Dle podmínek pojišťovny se totiž jedná o úmyslné poškození či zničení věci, a jak byste chtěli takovému datlovi prokázat, že danou neplechu spáchal úmyslně?

Sjednané pojištění ještě krylo škodu způsobenou mechanickým poškozením vnějšího nebo vnitřního zateplení budovy jakýmkoli zvířetem. Zateplením budovy se podle pojišťovny rozumí tepelně izolační systém instalovaný na stěnách, krovech, stropech nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiálu, včetně jeho konečné povrchové úpravy (např. omítka). Podle této definice je zřejmé, že škodu na zateplení pojišťovna zaplatila, škodu na okenním rámu nikoliv.

Líbí se vám praktické případy? V knize Život jako riziko 2 aneb Když pojišťovny (ne)plní jich najdete 80.

Akademie peněz prozkoumala pojistné podmínky pojišťoven a zjistila, že danou škodu na okenním rámu by podle pojistných podmínek zaplatily pouze 3 pojišťovny. Pokud objevíte další pojišťovnu, tak nám to prosím sdělte.

Při zkoumání podmínek bylo zjištěno, že pojišťovny obvykle nezaplatí škodu způsobenou zvířetem na stavbě mimo zateplení a izolaci (např. rámy oken atd.). Některé pojišťovny neplní za škodu vzniklou na vnitřním zateplení, specifikují o jaké zvíře či živočicha se má jednat, popřípadě definují přísné finanční limity, do kterých škodu uhradí. Navíc, pojištění se nevztahuje na jakékoliv následné újmy spojené s tímto pojistným nebezpečím (např. finanční škoda vyplývající z tepelných ztrát či zatečení atmosférických srážek).

A zde je shrnutí podmínek jednotlivých pojišťoven a zda by pojišťovna zaplatila i škodu na okenním rámu:

  • ALLIANZ – NE

V nejdražším balíčku MAX je zahrnuto riziko vandalismu, plněno je do výše pojistné částky. Součástí definice vandalismu je i poškození vnitřního zateplení destruktivní činností hlodavců nebo kunovitých šelem, poškozením fasády destruktivní činností zvířat či hmyzu. Vnitřní zateplení je definováno jako tepelně izolační materiál či jeho souvrství aplikované na vnitřní straně obvodového zdiva, krovů nebo ve skladbě podlahy, s konečnou povrchovou úpravou. Ve výluce jsou škody způsobené poškozením vnitřního zateplení hlodavci nebo kunovitými šelmami.

Pojišťovna v podmínkách zdůrazňuje, že nehradí jakékoliv následné škody (např. finanční škoda vyplývající z tepelných ztrát, zatečení atmosférických srážek).

  • ČPP – ANO, S LIMITEM

Neplněno do výše pojistné částky, ale limit 10 000 Kč až 80 000 Kč, dle zvolené varianty (ve variantě NOP až 200 000 Kč).

Všechny varianty zahrnují poškození, zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci = škoda vzniklá destruktivní činností živočišných škůdců na pojištěné stavbě. Nevztahuje se na samotnou přítomnost či existenci škůdců v pojištěné stavbě ani na případnou existenci jejich hnízd, bez současného prokazatelného destruktivního poškození či zničení předmětu pojištění. Pro účely tohoto pojištění se za živočišné škůdce nepovažují živočichové domácí či domestikovaní a dřevokazný hmyz.

  • ČSOB – NE

V nejnižší variantě není součástí, dále s limitem 50 000 Kč, 100 000 Kč či do výše pojistné částky.

Poškozením zateplené fasády živočichy se rozumí destruktivní činnost živočichů na zateplené fasádě. Zateplenou fasádou se rozumí tepelně izolační kompozitní systém na vnější stěně budovy s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny a s konečnou povrchovou úpravou.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.