Pojištění dlouhodobé péče: první srovnání kvality, ceny a provize

Pojištění dlouhodobé péče je určeno pro osoby, které v důsledku vážného zdravotního stavu potřebují dlouhodobou pomoc v základních životních činnostech. Podle § 15c zákona o daních z příjmů, pojištění dlouhodobé péče představuje specifický typ pojištění, které je určeno pro situace, kdy pojistník nebo někdo z jeho blízkých potřebuje kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu pomoc jiné osoby při každodenním zvládání základních životních potřeb.

V brzké budoucnosti se nabídka tohoto pojištění bude rozšiřovat. Nicméně mezi první pojišťovny, u kterých je možné sjednat pojištění dlouhodobé péče, které splňuje podmínky daňového zvýhodnění (výplata pojistného plnění je ve formě doživotní penze), patří produkty ze série Orange od pojišťovny NN a tarif 1SL od Kooperativy.

Podívejme se proto na desatero rozdílů těchto produktů a odpovězme na otázku, v čem je lepší produkt NN a v čem Kooperativy. V desateru je uvedeno i modelové srovnání ceny.

1. Základní konstrukce produktu

U Kooperativy jde o doživotní samostatný produkt, zatímco v případě NN jde o připojištění k životnímu pojištění. Oba produkty jsou tak formálně životním pojištěním. Minimální povinná částka na smrt u NN je 30 000 Kč. Kooperativa i do samostatného produktu přidává pojištění pro případ smrti, a to na pojistnou částku 10 000 Kč, resp. 40 000 Kč pro případ neplnění za sníženou soběstačnost.

2. Vstupní a výstupní věk 

Minimální vstupní věk u NN je 18 let, zatímco u Kooperativy je 40 let. V případě samostatného produktu Kooperativy není stanoven výstupní věk, v případě NN je stanoven výstupní věk na 85 let. Ze statistik však plyne, že zhruba 25 % nesoběstačností vznikne až po 85 roce věku.

Doplňme, že se nenabízí jen daňově zvýhodněné pojištění s doživotní rentou, ale pro nižší věky také pojištění bezmocnosti s jednorázovou výplatou (buď na první riziko k pojištění invalidity, jako připojištění k pojištění invalidity, jako bonus, v rámci vybraných produktů pojištění závažných onemocnění a trvalých následků nemoci).

3. Pojistná částka: renta

U NN pojišťovny je možné sjednat variantu dočasné renty na 10 let (daňově nezvýhodněno), tak rentu doživotní. U Kooperativy je v nabídce jen daňově zvýhodněná doživotní renta.  Ani jedna z těchto pojišťoven neposkytuje žádnou valorizaci této renty či jiné typy rent jako například v doplňkovém penzijním spoření (např. se zvýšenou výplatou na počátku).

4. Stupně bezmocnosti

Stát daňově podporuje jen 3. a 4. stupeň bezmocnosti. Pro dospělé osoby však už dnes najdeme produkty, které kryjí 1. stupeň i 2. stupeň bezmocnosti, neboť všechny stupně bezmocnosti znamenají jisté omezení. Nižší stupně bezmocnosti jsou ve vyšším věku ještě pravděpodobnější, tzn. že cena pojištění by byla vyšší a prodejnost pojištění horší.

NN pojišťovna ani Kooperativa nekryjí 1. stupeň bezmocnosti.  Kooperativa však pojišťuje 2. stupeň automaticky na 50 % sjednané pojistné částky (3. stupeň na 75 % a 4. stupeň na 100 %). NN pojišťovna pojišťuje jen 3. a 4. stupeň bezmocnosti, a to na 100 % pojistné částky. 2. stupeň lze připojistit jen ke starším tarifům s rentou na 10 let, ale jen na 20 % pojistné částky vyšších stupňů.

U Kooperativy je třeba jednou za rok doložit příslušný stupeň bezmocnosti, u NN se nedokládá (jednou bylo rozhodnuto, dál bude plněno doživotně).

Jaké lepší produkt NN nebo Kooperativy? Čí produkt je levnější? Co je těch deset klíčových parametrů? Přihlašte se a získejte celé desatero. Již nyní je vidět, jak velké konstrukční rozdíly mezi produkty dlouhodobého pojištění péče jsou. Vybírat jen podle ceny bez toho, aniž by veškeré rozdíly finanční poradce rozklíčoval, by byla chyba! Prozradím i provize. Čtěte proto dřív, než mně donutí to smazat 🙂

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.