Recenze DIPů (4. díl): Dlouhodobý investiční produkt od Patria Finance

Seriál o produktech důchodového investičního produktu (DIP) pokračuje recenzí nabídky Patria Finance ze skupiny ČSOB.

Struktura všech recenzí je stejná: pět částí, které popisují základní informace a parametry důchodového investičního produktu.

1) Produkt a poskytovatel Patria Finance DIP

Smlouvu s klientem uzavírá společnost Patria Finance, a.s., která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Společnost Patria Finance je součástí koncernu ČSOB. Než klient uzavře produktovou smlouvu o DIPu, musí s Patria Finance uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb (6 stran), jejíž součástí jsou obchodní podmínky (31 stran).

Pro investování v rámci DIPu musí klient následně uzavřít Smlouvu o dlouhodobém investičním produktu (3 strany) s obchodními podmínkami (6 stran) a pro pravidelné investování do ETF musí ještě uzavřít Produktovou smlouvu pro pravidelné investice (4 strany). Co to vše znamená?

Patria se rozhodla vytvořit nabídku pro DIP pro ni nejjednodušším způsobem – zkopírovala současnou nabídku a tu zařadila vedle současné nabídky. Při nákupu cenných papírů tak klient určí, zda nakupuje do „Běžného“ portfolia nebo do „DIP“ portfolia. Pokud si klient zašle peníze na nákup cenných papírů, připíšou se na „Běžný“ peněžní účet a musí si je následně interním převodem převést na „DIP“ peněžní účet.

2) On-line uzavření Patria Finance DIP

Proces uzavření všech smluv je navržen bez nutnosti návštěvy pobočky. Pomocí Bank ID lze vše zvládnout během 10 minut. Smlouvy klient podepisuje pomocí kódů zaslaných do SMS nebo do e-mailu. Následně lze místo přepisování kódů z SMS použít pro schvalování mobilní aplikaci.

Po vytvoření účtu a jeho ověření pomocí Bank ID je třeba vyplnit investiční dotazník. Po jeho dokončení lze (opět on-line) uzavřít samotnou smlouvu k DIPu, smlouvu k pravidelným investicím a rovnou také formulář W-8BEN pro obchodování na americkém trhu, který zamezuje dvojitému zdanění. Oproti jiným DIP produktům je to mnohem více úkonů, vše lze ale zvládnout z domova a v případě nutnosti lze využít infolinku, kde poradí s postupem.

Pokud při uzavření rámcové smlouvy zadá klient do pole Referenční kód hodnotu „30303030“, získá v rámci aktuální obchodní akce bonus 3 000 Kč na pokrytí poplatků. Na infolince mně řekli, že bonus musí využít do 6 měsíců a nelze jej použít na poplatky účtované v rámci „DIP“ portfolia. Ach jo.

3) Investiční možnosti Patria Finance DIP

V rámci DIPu od Patria Finance lze využít dvě základní investiční možnosti. První je nákup jednotlivých cenných papírů – akcií, ETF, ETC komodit, podílových fondů atd. Nabídka konkrétních titulů je tak široká, že začínajícího investora může spíše odradit. Kromě vyhledávání konkrétního titulu dle názvu či ISINu nabízí Patria i tematické seznamy (Nasdaq, Dow Jones, Největší vzestupy, Největší objemy atd. – dostupné ve WebTraderu). V této první možnosti je třeba nakupovat vždy celé kusy cenných papírů.

Druhou cestu představuje tzv. Pravidelná investice. Jak již bylo zmíněno, je třeba před investováním uzavřít samostatnou smlouvu, která primárně stanovuje možnost frakčního obchodování. Klient tak může stanovit pravidelnou částku, kterou každý měsíc bude investovat (min. 500 Kč + poplatky) a díky frakcím bude za celou částku nakoupen i neceločíselný počet zvoleného cenného papíru. Volit lze ze 14 ETF (iShares od BlackRock) a z 10 podílových fondů (spravovaných ČSOB).

Foto: Snímek z obchodní platformy WebTrader

Seznam všech 14 ETF, které jsou vhodným investičním nástrojem pro pasivní dlouhodobá penzijní portfolia

4) Web a aplikace Patria Finance DIP

Obchodní platformy jsou dvě: webový portál WebTrader a mobilní aplikace MobileTrader. Aplikace nefunguje pouze jako nástroj pro zadávání pokynů, ale také k potvrzování některých úkonů (včetně přihlášení) ve WebTraderu. Pokud klient nemá aplikaci, potvrzuje prováděné úkony pomocí kódu zaslaných v SMS. WebTrader nabízí kompletní funkcionalitu, MobileTrader zejména přehled portfolia, zadání pokynů a zobrazení informací o cenném papíru včetně grafu vývoje jeho ceny.

Na první pohled je vidět rozdílná doba vzniků webové a mobilní platformy. Starší WebTrader nabízí pro začátečníky na první pohled až moc údajů a počáteční orientace ve struktuře webu může být obtížnější. Návrháři mobilní aplikace byli limitováni velkostí displeje chytrých telefonů, a tak je design i samotné používaní mobilu jednodušší. Ten, kdo si ale již zvykl na WebTrader, může mít názor opačný.

Foto: Snímek z obchodní platformy WebTrader a MobileTrader

Ukázka prostředí obchodních platforem WebTrader a MobileTrader

5) Poplatky Patria Finance DIP

Základní informace je jednoduchá: Patria Finance nijak poplatkově nezvýhodnila klienty investující do DIPu 😢 Pro běžné i DIP portfolio platí stejné ceny. Největší bolestí sazebníku poplatků je nenulová výše minimálního poplatku. Pro pokyny zadávané klientem přes obchodní platformu platí následující poplatky (nejnižší pásmo objemu jedné transakce do 100 tisíc Kč):

  • Česko: 0,45 %, minimálně 80 Kč
  • USA: 14,9 USD
  • Německo, Itálie, Francie a další: 16,9 EUR
  • Polsko: 0,9 %, minimálně 60 PLN
  • Maďarsko: 0,7 %, minimálně 6 000 HUF

Je vidět, že pro pravidelné investování nižších částek, je poplatková politika Patria Finance zcela nevhodná. Doufám, že tlak konkurence, která zrušila minimální poplatek a ponechala pouze relativní poplatek, donutí i ČSOB/Patrii ke změně a tedy zpřístupnění investování běžným retailovým investorům.

Zatím mohou tito investoři využít druhou nabízenou investiční cestu, a sice pravidelné investování. U něj v sazebníku najdeme poplatek 0,8 %. Je 4× vyšší než u Raiffeisen, ale umožňuje frakční obchodování. Jsem zvědavý, zda budoucí nabídka AirBank bude obsahovat nejlepší z obou – nízký poplatek i frakční obchodování.

Zatímco platformy typu Portu nebo Fondee účtují správcovský poplatek z hodnoty majetku (0,5 % až 1,0 %), u obchodníka s cennými papíry najdeme analogickou srážku nazvanou poplatek za evidenci cenných papírů. Pro nejčastější CP (zahraniční akcie a ETF) platí výše poplatku 0,12 % ročně z hodnoty majetku. I v této části je ale sazebník složitý a obsahuje více inetrvalů a různé výjimky.

Jako poslední je třeba zmínit náklady na měnovou konverzi. Přirážku ke středovému kurzu najdeme u většiny produktů DIPu, nejedná se tak o něco speciálního. Dokud nebudou mít Češi euro, budou zbytečně odvádět poplatky za směnu bankám. Pokud bude moudrý investor chtít pro konverzi použít např. Revolut s výhodnějším kurzem, zaslání EUR do Patria bude zpoplatněno. Příchozí eurová platba v rámci SEPA prostoru znamená poplatek 1 EUR a jiné měny (např. USD) mají poplatek 180 Kč (ekvivalent v dané měně). Pouze platba z účtů ČSOB je bez poplatku, Patria tak diskriminuje klienty všech bank vyjma klientů svého majitele.

Závěrečné hodnocení Patria Finance DIP

✅ Jedna z nejširších nabídek investičních nástrojů

✅ Webová platforma i mobilní aplikace (iOS, Android)

✅ Snadné založení on-line pomocí Bank ID

✅ Frakční obchodování pro pravidelné investice

❌ Složitý a dlouhý sazebník poplatků (13 stran)

❌ Malý počet titulů CP pro frakční obchodování

❌ Účtování minimálního poplatku za nákup CP

❌ Poplatek za připsání EUR/USD platby z jiného než ČSOB účtu

 

Autor: Martin Podávka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.