Recenze DIPů (6. díl): Dlouhodobý investiční produkt od UNIQA

Seriál o produktech důchodového investičního produktu (DIP) pokračuje recenzí nabídky UNIQA investiční společnosti.

Struktura všech recenzí je stejná: pět částí, které popisují základní vlastnosti a parametry důchodového investičního produktu.

1) Produkt a poskytovatel UNIQA DIP

Smlouvu s klientem uzavírá UNIQA investiční společnost, a.s. Název smlouvy je Rámcová smlouva o investování do dlouhodobého investičního produktu. Po uzavření smlouvy dostane klient do e-mailu balíček 5 dokumentů: smlouva (4 strany), investiční dotazník, informace pro klienta, sazebník poplatků a sdělení klíčových informací.

Zajímavé je, že mezi zaslanými dokumenty schází obchodní podmínky. Jejich obecná část má 6 stran a zvláštní část popisující DIP má 3 strany. Pokud si je chce klient přečíst (a to by měl), musí je stáhnout z webu společnosti.

2) On-line uzavření UNIQA DIP

UNIQA (stejně jako Generali) nenabízí možnost uzavření on-line. Návštěva pobočky je nutností a asi to tak dlouho zůstane. Usuzovat lze z toho, že UNIQA investiční společnost nenabízí on-line uzavření ani u jiných déle nabízených programů investování. Hned na první pobočce, kam jsem zavolal, potvrdili možnost sjednat DIP a samotné uzavření smlouvy zabralo včetně vyplnění investičního dotazníku 25 minut.

3) Investiční možnosti UNIQA DIP

V rámci UNIQA DIPu je možné investovat do 9 různých fondů, všechny obhospodařuje UNIQA investiční společnost, a.s. UNIQA nabízí 3 přednastavené investiční strategie z těchto fondů (s názvy Defenzivní, Progresivní a Růstový profil) nebo umožňuje sestavit si z fondů vlastní mix (Individuální profil). Individuální profil může obsahovat max. 6 fondů a každý z nich musí být zastoupen alespoň 5 %. Minimální výše pravidelné měsíční investice je 500 Kč.

Foto: Vidlákovy peníze

Investiční fondy a přednastavené investiční strategie v rámci UNIQA DIP (zdroj: uniqa.cz)

Chtěl jsem vědět, do jakých akcií a dluhopisů jednotlivé fondy investují. Na webu UNIQA jsem našel v jednom dokumentu k akciovému fondu pouze tuto větu: „Hlavní kategorie přípustných finančních nástrojů jsou akcie a akciové fondy včetně tzv. ETF fondů.“ Nikde už ale nebylo uvedeno, jaký je podíl akcií, jaký akciových fondů a jaký ETF. Hledal jsem a nalezl. A byl jsem překvapen. Ukázalo se, že většina prostředků čtyř fondů je v ETF. To je důležité pro poplatky v části 5).

Foto: Vidlákovy peníze

Složení dvou akciových fondů ukazuje investice do ETF nástrojů (zdroj: factsheet k uvedeným fondům)

4) Web a aplikace UNIQA DIP

UNIQA mobilní aplikaci nenabízí. Našel jsem tiskovou zprávu ze srpna 2020, kde UNIQA píše o ukončení mobilní aplikace a jejím nahrazení responzivním webovým portálem. Ihned po sjednání smlouvy se do webového portálu nelze přihlásit, systém není nastaven „instantně“ a chvíli trvá, než se vše propíše. V mém případě byl portál přístupný druhý pracovní den.

Při prvním přihlášení se zadá číslo smlouvy a kód zaslaný SMSkou na telefon uvedený při sjednání na pobočce. Překvapilo mě oznámení v portálu, že jsem neověřeným uživatelem, přestože na pobočce při sjednání smlouvy jsem ukázal občanský průkaz. Aby jsem se stal ověřeným, musím v portálu nahrát fotografii občanky. Při dotazu na infolince UNIQA se dozvěděl, že bohužel portál identifikaci provedenou na pobočce nevyžívá a funguje z tohoto pohledu odděleně. A místo fotografie občanky nelze použít ani Bank ID.

5) Poplatky UNIQA DIP

Přestože se jedná již o recenzi šestého DIPu, u poplatků je zde jedna premiéra. Předplacený vstupní poplatek. Poplatek, kterému se moudří investoři a moderní investiční společnosti vyhýbají a ve svých produktech už ho nemají. Předplacený vstupní poplatek není a nebude u Fondee, u Portu, u Patria, u Raiffeisenbank ani u Generali. Pojďme ale postupně.

UNIQA účtuje vstupní poplatek z každé investované částky, jeho výše se liší dle investiční strategie: 2,5 % u defenzivní, 4 % u progresivní a 5 % u růstové a individuální. Už tady se chytrý investor zarazí a bude srovnávat s ostatními DIPy: Fondee a Portu tento poplatek vůbec nemají, Patria má 0,8 % a Raiffeisenbank 0,2 %. A připomeňme, že u důchodových fondů tento poplatek není. Proč by někdo měl investovat do produktu, který má vyšší poplatky než mnoho jiných produktů?

Proč? Protože psychologická manipulace funguje i ve financích a jmenuje se předplacený poplatek. UNIQA spočítá, kolik by při sjednané úložce činil poplatek za prvních 10 let a pokud se klient zaváže, že jej uhradí buď celý na počátku nebo co nejdříve z prvních splátek, dostane na poplatku SLEVU! Češi mají slevy rádi a často si ani neuvědomí, že i po slevě je zboží stále předražené. Tabulka ukazuje, jak jsou tyto slevy a poplatky vysoké pro měsíční investici 2000 Kč.

Foto: Vidlákovy peníze

Tři varianty vstupního poplatku a modelová výše pro investici 2 000 Kč měsíčně (zdroj: výpočet Martin Podávka)

Nejenže i po slevě je vstupní poplatek výrazně větší než poplatky u jiných DIPů (Fondee, Portu, Patria, …), ale jeho úhradou hned na počátku klient o peníze nevratně přijde. UNIQA varuje, že „při předčasném ukončení smlouvy (tj. i při převední DIPu k jiné společnosti či při pozastavení investování) nemá klient nárok na vrácení již uhrazeného poplatku“. A další pozor: ani zaplacením předplaceného poplatku se člověk poplatků nezbaví. Při pravidelné investici začne být po 10 letech účtován průběžný poplatek z dalších investovaných částek.

Předplacený poplatek je nesmyslný. Místo toho, aby klient od prvního okamžiku investoval co největší část svých peněz, vynaloží jejich velkou část na úhradu poplatku, který u jiných obdobných produktů není. I UNIQA DPS (doplňkové penzijní spoření) nabízí výhodnější podmínky než UNIQA DIP. Vstupní poplatek se prostě nepovedl. Bude to s celkovou nákladovostí fondů lepší? Vypsal jsem důležité údaje ze statutů jednotlivých fondů.

Foto: Vidlákovy peníze

Parametry investičních fondů v UNIQA DIP. Červeně vyznačena nákladovost fondů investujících převážně do ETF (zdroj: statuty, klíčové informace a factsheety fondů)

Co z tabulky plyne? Výhodou oproti penzijním fondům je, že jednotlivé fondy neúčtují poplatek z výnosu. Jejich nákladovost (sloupec TER) ale není nižší než nákladovost penzijních fondů, které mají maximum stanovené zákonem ve výši 1,0 %.  V části 3) jsem ukázal, že mnoho UNIQA fondů investuje většinu peněz do ETF podobně jako dříve recenzované Fondee nebo Portu. Proto je možné tyto DIPy vzájemně porovnat. Platformy Fondee a Portu účtují správcovský poplatek 0,5 %, poplatek u UNIQA DIP je trojnásobný – 1,5 %. Klient se tak u UNIQA DIP musí připravit, že jeho výnos bude každý rok o 1 % nižší než u obdobného portfolia u Fondee nebo Portu. Navíc u UNIQA DIP musí zaplatit vstupní poplatek (dokonce i ve formě předplaceného poplatku), žádný podobný poplatek u Fondee a Portu není. I další dva recenzované DIPy od Patria Finance a Raiffeisenbank nabízí výhodnější poplatkové podmínky, jejich správcovský poplatek je ještě nižší: 0,12 % resp. 0,2 %.

Závěrečné hodnocení UNIQA DIP

✅ Jednoduché investování, vše v korunách

✅ Všechny fondy bez poplatku z výnosu

✅ Webový portál

❌ Nadprůměrně vysoké vstupní poplatky

❌ Vstupní poplatek ve formě předplaceného poplatku

❌ Většina akciových fondů investuje do ETF s přidaným poplatkem 1,5 %

❌ Nemožnost založit on-line pomocí Bank ID

❌ Pouze 9 fondů spravovaných UNIQA

❌ Není mobilní aplikace

Autor: Martin Podávka (Vidlákovy peníze)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.