Teror v Česku? 4+1 statečných pojišťoven

Pro terorismus existuje řada definic. Na stránkách MV ČR najdete oficiální definice v ČR, kterými se řídí orgány státní správy a bezpečnostní složky. Terorismus je politicky, nábožensky či jinak ideologicky motivované násilí. Definici teroristického útoku najdeme i v trestním zákoníku (paragraf 311).

Pro větší srozumitelnost, co je a není terorismus, uvádějí některé pojišťovny v pojistných podmínkách daného produktu vlastní definici terorismu. Typické definice jsou následující:

  • „Jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky.“
  • „Užití násilí nebo hrozba násilím jedincem nebo skupinou osob, bez ohledu na to, zda jednají z vlastního rozhodnutí nebo jsou ve spojení s jakoukoliv organizací nebo vládou, spáchané z politických, náboženských, ideologických nebo jiných podobných důvodů s úmyslem ovlivnit vládu nebo vyvolat strach veřejnosti nebo skupiny lidí.“
  • „Plánované, promyšlené a politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám.“ 
  • „Násilný čin nebo čin nebezpečný z hlediska lidského života, hmotného nebo nehmotného majetku nebo infrastruktury s úmyslem nebo účinkem ovlivnění vlády nebo vyvolání strachu ve veřejnosti nebo v její části.“
  • „Násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky se záměrem ovlivnit jakoukoliv vládu nebo zastrašit veřejnost.“

Neoficiálně je možné rozdělit terorismus na terorismus konvenční (omezený rozsah za použití konvenčních zbraní, např. střelba v městské dopravě) a nekonvenční (plošné dopady s použitím nekonvenčních zbraní jako jsou chemické či biologické, ev. chemická či biologická kontaminace vody či vzduchu apod.).

Válka a šest statečných pojišťoven

V majetkovém pojištění téměř všechny pojišťovny mají výluku na konvenční i nekonvenční terorismus. Pojištění vám tedy při poškození nebo zničení auta či domu v souvislosti s terorismem nepomůže (s výjimkou jedné pojišťovny).

V životním a úrazovém pojištění je situace pestřejší. Všechny pojišťovny kryjí újmy v souvislosti s konvenčním terorismem na území ČR. Pouze u jedné pojišťovny najdeme určité omezení. Pojišťovny se však obávají nekonvenčního terorismu. Pouze u 4 pojišťoven nenajdeme výluku na útoky chemickými či biologickými zbraněmi, na chemickou či biologickou kontaminaci apod.

Přihlašte se a přečtěte si, které pojišťovny jsou ty statečné.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.